:: LINK WICHIT::
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
   
 
 
หน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
     
 
 
พบปะคุณครูวิชิตสงคราม
 
 
 
     
 
 
แหล่งเรียนรู้
 
 
 
     
   
 
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
 
     
   
     
 
 

 

โรงเรียนวิชิตสงคราม ยินดีต้อนรับ ::: วินัยดี วิชาเด่น เป็นโรงเรียนของชุมชน :::

พบผู้บริหารสถานศึกษา
 

<<ติดต่อเรา>>

 
     
" ภูเก็ตสามัคคี ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สถาบัน "
       
,
 
 

"มุทิตาจิต วิชิต'56" แด่รองสมเกียรติ มานะสมบูรณ์พันธ์
เพื่อเป็นการขอบคุณ ที่ได้ทุ่มเท อุทิศเวลาในการปฏิบัติงานให้กับ
โรงเรียนวิชิตสงคราม ในวันที่ 27 กันยายน 2556

 
 
 • มุทิตาจิต วิขิต'56 จัดพิธีรดน้ำขอพร แด่รองสมเกียรติ มานะสมบูรณ์พันธ์ เพื่อเป็นการขอบคุณ ที่ได้ทุ่มเท อุทิศเวลาในการปฏิบัติงานให้กับโรงเรียนวิชิตสงคราม
 
 
       
   
 • ประกาศ โรงเรียนวิชิตสงคราม
  เรียกสอบราคาจัดจ้างก่อสร้างห้องปฏิบัติการดนตรี
  และนาฏศิลป์ ประจาปีงบประมาณ 2555(รายละเอียด)
 
       
       
       
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

..คนเก่งของเรา..
 
สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62

 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง
 • การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. เด็กชายเกรียงไกร สืบมี
2. เด็กชายปรีชา หวายเหลา
 
เหรียญทองแดง
 • การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. เด็กชายณัฐกานต์ นนเนาว์
2. เด็กชายพิทวัส หิรัญวัฒนะ
 
เหรียญทองแดง
 • การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1.เด็กหญิงศศิธร สร้อยระย้า
2. เด็กหญิงสุภาวดี ลำมะไชย
 
การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
 
เหรียญทอง
 • การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
เด็กชายฤกษ์มงคล วิไลรัตน์
 
เหรียญเงิน
 • การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. เด็กหญิงขวัญพร จันทศรี
2. เด็กหญิงทิพย์เกสร ชินสงคราม
3. เด็กหญิงสุกัญญา ราไวย์

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
     
โรงเรียนวิชิตสงคราม 27/12 หมู่ 4 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทร.076-216919 โทรสาร 076-216919